Marbling Anayasası Taslağı

Bu sene 2. sınıf olmamın da verdiği külfetle "Anayasa Hukuku" diye bir ders almaya başladım.

Neyse ki, tüm bu kaotik Türkiye ortamında Anayasa'yı bize tatlı tatlı anlatan güzel bir hocamız var. Bu hafta bize bir çok anayasayı inceledikten sonra "kendi anayasanızı hazırlayın" diye bir konu verdi.

 Zaten sürekli kafamda tasarladığım fakat bir türlü yazıya dökemediğim bu konuyu kaleme almamı sağladı. Maddelerce yazmak yerine de 6 önemli başlık verdi hoca. Ve ben de, bu başlıkları içeren 6 maddelik bir anayasa taslağı oluşturdum.

Ulusal değerlerine çok düşkün babama, özerklik tanımımla birlikte okuduğum bu taslağı "çok güzel olmuş" diye pür dikkat dinlemesinin (Sovyet anayasasından alıntılar olmasının şerefine olsa gerek :) )   ardından da tartışmalara yine ve yeniden açık olarak buraya koyma kararı aldım...

6 önemli başlığı da, 6 maddenin başlıkları olarak vereceğim anayasa taslağım şöyle;

Madde 1- (Devletin Şekli)

1.Türkiye Cumhuriyeti, çok uluslu bir Demokratik Halk Cumhuriyetidir.
2.Hükümet şekli, cumhuriyet olan demokratik hukuk devletidir.

Madde 2- (Etnik Kimlikler)

1.Türk milletinin ve Türkiye halklarının, başta işçi sınıfı olmak üzere; yoksul, köylü, esnaf, zanaatkar, aydın, memur ve öğrencilerin, ulusal değerlerini kaybetmemiş halk ve sınıflarından oluşur.
2.Yurttaşları hangi milliyet ve ırktan olursa olsun ekonomik, sosyal ve politik yaşamda hak eşitliği ihlal edilemez bir yasadır. Irk ve milliyet ayrımcılığı, kin ve aşağılama yasalar tarafından cezalandırılır.

Madde 3- (Din ve Farklı Mezhepler)

1.Türkiye Cumhuriyeti dünyevi bir devlettir. Hiçbir din, devlet dini olarak benimsenemez.
2.Türkiye halklarının benimsediği inançlar ve ibadet özgürlükleri güvence altına alınmış, devletten ayrılmış ve kanun önünde eşit sayılmıştır.

Madde 4- (Özerklik)

1.Türkiye Cumhuriyeti, içerisinde bulunan milletlerin gönüllü birliğinden oluşmuştur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birlik cumhuriyetinin yurttaşıdır.
2.Her millet "ulusların kendi kaderini tayin hakkı" göz önünde bulundurularak Türkiye Cumhuriyetinden özgürce ayrılma hakkına sahiptir.

Madde 5- (Dil, bayrak, başkent)

1.Türkiye genelinde devlet dili Türkçedir.
2.Özerk devletler kendi devlet dillerini belirleyebilirler. Bu diller her türlü devlet organında ve kurumlarında Türkiye Cumhuriyetinin devlet dili ile bir arada kullanılabilir.
3.Türkiye Cumhuriyeti tüm halkların anadilini muhafaza etmeleri, öğrenmeleri ve öğretmeleri için ortam oluşturma hakkını güvence altına alır.
4.Türkiye Cumhuriyetinin bayrağı ay-yıldızlı al bayraktır.
5.Yasalar özerk toplulukların bayraklarını da tanır. Bu bayraklar kendi kamu binalarında ve resmi törenlerinde kullanılabilir.
6.Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara'dır.

Madde 6- (Anayasanın Değiştirilmesi)

1.Anayasanın birinci ikinci ve üçüncü maddesi anayasal düzenin temellerini oluşturur ve belirlendiğinden farklı bir şekilde değiştirilemez.
2.Hükümler arasında kişinin hukuki statüsü ile ilgili olan bölümler Anayasayla belirlenen şekilde değiştirilebilir.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bülent Gardiyanoğlu'nun: "Farkındalık ve Mucizeler" Seminerinden...

Hoşçakal 23 Yaşım, Hoşgeldin 24 Yaşım...

#EloveGGeziyor // İZMİR